La millor opció per la teva empresa

PrevenPlan - Software de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut

Contacte'ns
SOFTWARE FÀCIL D'UTILITZAR

Sobre PrevenPlan

Software per a la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Dissenyat com una eina de gestió, administració i control de prevenció i salut. Aplicació fàcil d'usar amb una interfície agradable.

Permet treballar i fer Avaluacions de Riscos amb diferents Mètodes de Prevenció de Riscos Laborals:

  • Institut Nacional de Seguritat i Higiene en el Traball (INSHT).
  • Mètode FINE.
  • Mètode Llibre Blau Generalitat de Catalunya.

MÒDULS DE L'APLICACIÓ

GESTIÓ: Orientada als tràmits administratius de l’empresa, clients, contractes, facturació, treballadors, controls, etc.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT: En aquest apartat es gestiona la part mèdica de la Prevenció de Riscos Laborals. Exàmens de salut i gestions mèdiques dels treballadors dels clients. Certificats i aptituds mèdiques, etc.

FORMACIÓ: Es gestiona la Formació als Treballadors d’empreses i Autònoms.

TÈCNICA: En aquest apartat es gestiona la part Tècnica de la Prevenció de Riscos Laborals, així com les actuacions realitzades als Clients, als seus centres de treball i treballadors. També, informes certificats, etc.

DOCUDIRECTOR WEB: Aplicació Web que permet enviar al núvol informes o documentació perquè un client o proveïdor hi tingui accés.

CAE - CORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS: Permet controlar la validesa dels documents d’operaris externs o de proveïdors creant avisos i alarmes de la caducitat dels documents o de la falta d’ells.

COMERCIAL: Gestió de Clients Potencials, Col·laboradors, Pressupostos i traspàs de dades.

GESTIÓ DE DELEGACIONS I CONTROL DE SEGURETAT: Organitza de forma integrada el manteniment de diverses plantes amb visió global de totes o de cadascuna independentment.

Exàmens de salut i gestions mèdiques
Prevenció de Riscos Laborals

Integrat a les noves tecnologies i al núvol

El PrevenPlan està integrat a les noves tecnologies i al núvol, per a facilitar l’estalvi, la mobilitat i la rapidesa en la gestió i la documentació accessible en tot moment.

El sistema de Gestió Documental del PrevenPlan és totalment compatible amb les següents aplicacions: One Drive, Google Drive, DropBox, GironaIntegra CloudServers

Ja confien en nosaltres